Vad är Sámi Duodji

Definition av duodji

Sami DuodjiSámi duodji, samiskt hantverk, är den samiska benämningen för handgjorda samiska produkter som kläder, husgeråd, redskap och utsmyckning. Hantverket har lång tradition. Grunden för samiskt hantverk är också idag material från naturen. Samiskt hantverk är utfört efter gammal tradition och tillpassat nya tekniker och användningsområden från ort till ort.

Märkets ändamål

• Skydda samiska hantverksprodukter mot plagiering och illojal konkurrens.
• Vägleda och informera köparen om produkter tillverkade av samiska slöjdare.
• Bidraga till att höja kvalitén på samiska hantverksprodukter.
• Vara kännetecken för att samiskt hantverk är en levande tradition.
• Produkter som betecknas som rena souvenirer och inte har bruksfunktion märkes inte.

Läs mer på Sameslöjdstiftelsens hemsida