Gravyr

Jag börjar med några ord från en av Västerbottens allra bästa sameslöjdare.

Han heter Sune Enoksson, från Tärnaby han har sagt några minnesvärda ord i en intervju. Han säger att det inte räcker med talang utan att man också måste underkasta sig mycket hård träning. Steg för steg tvinga handen att utan stöd rista linjerna på hornets hårda yta.

Han har rätt att födas med talang är en stor gåva, vad man sen gör av gåvan är upp till var och en. Men för att bli en konsthantverkare krävs att man förstår bruksföremålens funktion och form, att man fått förmånen att vistas i slöjdens rätta miljö redan från barnsben.

Gravyr på knivMan ska ha en respekt till naturen och en känsla för materialets egenskaper, man ska med stor vördnad ta tillvara på tidigare generationers kunskap. Naturligtvis styrs slöjden av efterfrågan hos samlare och brukare. Att lära sig att gravera i horn är väldigt tidskrävande och svårt, man behöver en bra förstoring på ca 4-6 ggr.

Mönstringen skiljer sig mycket mellan områden och familjer, ska försöka beskriva olikheterna mellan nord och syd. Man kan inte säga att något område har bättre eller sämre slöjdare, men för att bli en bra horngravör så bör man börja tidigt i livet, och med fördel ha duktiga slöjdare i släkten som kan föra tänkandet rätt.

I norr har det alltid funnits duktiga slöjdare, samernas folkhögskola i Jokkmokk har bidragit med mycket kunskap, och med dom allra bästa slöjdarna som lärare. I Västerbotten och sydliga delar så finns det inte lika många slöjdare troligtvis med anledning av det mycket tidigare svenskarvet så har traditioner försvenskats.

Nordsamiska området har blommor, stjärnor och en rund mönstringsteknik som kräver noggrannhet och att liksidighet efterhålls. Många av dagens mönster har sitt ursprung här.

Lulesamiskt område, här börjar i sydliga området dekorerna blandas och en del flätmönster men även rakare böjar på knivarna.

Umesamiskt område detta kan jag bäst för härifrån kommer jag. I detta område blandas gravyrmönstren ofta, kulturen från syd är betydligt starkare med sydsamiska böjarna på knivarna och något rakare former och ofta väl dekorerade alster.

Sydsamiskt område där finns det flera duktiga slöjdare som bidragit stort till dagens och morgondagens slöjd. Här är det mycket stickmönster och flätmönster och ofta hornarbeten medan man i norr använt trä. Ofta är sydsamisk slöjd väldigt mycket graverad med liten och kompakt gravyr. Bland samlare så anses denna slöjd som mycket fin.

Men till sist så är det individuellt hur duktig man blir, vad man har för anlag och vad man har för läromästare.